Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69785
Title: Công văn số 11748/BGTVT-KHĐT ngày 5/11/2021 của Bộ Giao thông và Vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu chiều dài đường bộ, chiều dài đường cao tốc, số liệu đường bộ đã đầu tư giai đoạn 2016-2020
Authors: Bộ Giao thông và Vận tải
Keywords: 11748/BGTVT-KHĐT
Đường bộ
Đường cao tốc
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu chiều dài đường bộ, chiều dài đường cao tốc, số liệu đường bộ đã đầu tư giai đoạn 2016-2020
Issue Date: 2021-11-5
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang bao gồm phụ lục, pà.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giao thông và Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11748.BGT_Chieu dai duong bo-duong cao toc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 474,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.