Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69809
Title: Đào tạo Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Authors: Nguyễn Thanh Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực
Thị trường lao động
Trường đại học
Đào tạo
Việc làm
Abstract: Bài viết trình bày tầm quan trọng của việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đánh giá về hoạt động đài tạo của các trường đại học, các ngành học sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn toàn diện và đứa ra những vấn đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đào tạo đại học.
Issue Date: 2020-08-10
Type: Bài trích
Extent: 15 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu con người số 04 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Con người
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCNDT04.20_Đao tao ĐH o VN nang cap chat luong nguon nhan luc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 602,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.