Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69879
Title: Công văn số 7564/NHNN-VP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội liên quan đến lãi suất của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: 7564/NHNN-VP
Tổ chức tín dụng
Lãi suất
Abstract: Cung cấp thông tin liên quan đến các quy định pháp luật về lãi suất của tổ chức tín dụng, về điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay tín dụng của các công ty tài chính.
Issue Date: 2021-10-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7564_NHNNVN. Lai suat cua to chuc tin dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 282,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.