Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69905
Title: Từ Hiến pháp chung đến Hiệp ước Lisbon: Quá trình tiến tới Liên minh Châu Âu thống nhất, hiện đại và năng động trong thế kỷ XXI
Authors: Đỗ Thanh Bình, Phạm Anh
Keywords: Hiệp ước Lisbon
Liên minh Châu Âu thống nhất
Hiến pháp EU
Abstract: Bài viết tập trung làm nổi bật những khía cạnh mới của Liên minh Châu Âu sau hiệp ước Lisbon những điều chỉnh và cải cách là tiền đề quan trọng để góp phần hoàn thiện EU, đưa EU trở thành một liên minh thống nhất, hiện đại và phát triển
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT02.2008_Từ Hiến pháp chung đến hiệp ước Lisbon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 327,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.