Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Quế Anh
dc.contributor.otherVũ Công Giao
dc.contributor.otherNguyễn Hoàng Anh
dc.contributor.otherBùi Việt Bấc
dc.contributor.otherLý Bá Toàn
dc.contributor.otherNguyễn Khẳc Oánh
dc.contributor.otherTrăn Võ
dc.contributor.otherNguyễn Văn Nam
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherVV00046405
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/69909-
dc.description.abstractCuốn sách gồm một số bài viết, tham luận về các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các bài viết thảo luận, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những yếu tố hợp lý của các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận mới về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thể giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta.
dc.format.extent664 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Hồng Đức
dc.rightsKhoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.subjectQuản trị Nhà nước
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectPhòng chống tham nhũng
dc.subject364.1323 C101l
dc.titleCác lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng
dc.typeSách
dc.provenanceISBN: 978-604-89-6199-2; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.