Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69915
Title: Vấn đề bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
Authors: Phạm Sỹ Chung
Keywords: Bảo hộ đầu tư
Liên minh châu Âu
Hoạt động kinh doanh
Thương mại
Đầu tư
Thương mại dịch vụ
EVFTA
EVIPA
Sở hữu trí tuệ
Quy tắc xuất xứ
Abstract: Bài viết trình bày quan hệ giữa thương mại và đầu tư là hai lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ với nhau trong hoạt động kinh doanh nói chung, do đó các cam kết trong Hiệp định EVFTA (được ký cùng với EVIPA) về thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ... gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các cam kết về đầu tư trong Hiệp định EVIPA.
Issue Date: 2020-08-04
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Bao ho dau tu giua VN va EU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 307,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.