Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69917
Title: Vài nét đầu tư nước ngoài của EU vào Việt Nam trong những năm gần đây
Authors: Nguyễn Thế Cường
Keywords: Liên minh Châu Âu
EU
Đầu tư nước ngoài
Nguồn vốn FDI
Abstract: Bài viết đề cập về FDI của EU vào Việt Nam trong thời gian qua như: Xu hướng đầu tư ra nước ngoài của EU, tình hình đầu tư nước ngoài của EU vào Việt Nam
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.