Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Công Tuấn-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69963-
dc.description.abstractPhân tích những kinh nghiệm tiếp thu các giá trị văn hóa phương Tây trong 30 năm Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa vừa qua rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, vừa tiếp thu các giá trị văn hóa nước ngoài, vừa bảo tồn và giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.-
dc.format.extent9 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectVăn hóa phương Tâyvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.titleKinh nghiệm tiếp thu các giá trị của văn hóa phương Tây ở Trung Quốc từ khi cải cách - Mở cửa đến nay (12/1978-2008)vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2008-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.