Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69969
Title: Tiếp cận văn hóa thế giới nhìn từ kinh nghiệm Việt Nam trong thế kỷ XX
Authors: Vũ Dương Ninh
Keywords: Văn hóa thế giới
Giáo dục Việt Nam
Abstract: Bài viết điểm qua các giai đoạn lịch sử của Việt Nam rút ra kinh nghiệm về cách ứng xử trước các tác động của văn hóa trong thời đại hội nhập quốc tế khi tiếp cận văn hóa phương Tây nửa đầu thế kỷ XX, trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến chống nước, thời kỳ đổi mới và Hội nhập
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.