Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69973
Title: Vài nét về tiêu chuẩn quản lý môi trường Châu Âu
Authors: Trần Thị Thu Huyền, Đinh Ngọc Linh
Keywords: Quản lý môi trường
Liên minh Châu Âu
Tiêu chuẩn quản lý môi trường
Abstract: Giới thiệu khái quát tiêu chuẩn quản lý môi trường Châu Âu: Lịch sử phát triển của Kế hoạch quản lý và Kiểm toán môi trường châu Âu, những nội dung cơ bản, một số lợi ích và bất cập khi áp dụng tiêu chuẩn quản lý môi trường, mục đích áp dụng cho hàng hóa/dịch vụ ở châu Âu hiện nay
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT06.2008_Tiêu chuẩn quản lý môi trường Châu Âu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 357,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.