Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69996
Title: Đánh giá pháp luật hiện hành về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Vũ Thị Tuyết Loan
Keywords: Pháp luật
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua, thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật HTDNNW) đã giúp cho khu vực doanh nghiệp nhò và vừa ngày càng hoạt động hiệu quả, huy động được nguồn lực xă hội cho đầu tư phát triển và đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra sự năng động cho nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp và các chính sách, quy đinh còn những bất cập nhất định làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai luật và sự phát triển của các DNNVV. Những tồn tại, hạn chế này cần khắc phục để thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật hiện hành về một số hoạt động hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho các DNNVV.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.2.22.Danh gia phap luat_DN nho va vua_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.