Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69998
Title: Tác động của chính sách thương mại chung EU tới quan hệ thương mại Việt Nam - EU
Authors: Bùi Nhật Quang
Keywords: Quan hệ thương mại Việt Nam - EU
Chính sách thương mại chung EU
EU
Abstract: Bài viết trình bày những chính sách thương mại chung EU được xây dựng qua quá trình phát triển laai dài và cơ sở pháp lý quan trọng nhất của Chính sách thương mại chung EU có tác động tích cục tới quan hệ song phương Việt Nam - EU.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.