Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70008
Title: Nhà nước pháp quyền Trung Quốc hiện đại
Authors: Phan Nguyệt Anh
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Pháp trị
Trung Quốc
Abstract: Trên thế giới hiện nay, nhà nước pháp quyền (NNPQ) là những nguyên tắc cơ bản được áp dụng vào việc quản trị đất nước của mỗi quốc gia, đồng thời nó cũng là mô hình cơ bản phản ánh một nền chính trị dân chủ. Đối với Trung Quốc hiện đại ngày nay, lựa chọn mô hình NNPQ là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện sự chuyển đổi cơ bản, phá vỡ truyền thống hàng nghìn năm xã hội nhân trị của Trung Quốc sang xã hội pháp trị. Bài viết nghiên cứu NNPQ Trung Quốc, các giai đoạn hình thành và phát triển NNPQ Trung Quốc hiện đại kế từ khi Trung Quốc dành độc lập năm 1949 và NNPQ Trung Quốc với nền luật học hiện đại.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.2.22.Nha nuoc phap quyen_Trung Quoc hien dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.