Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70009
Title: Cơ chế kiềm chế đối trọng giữa lập pháp và hành pháp trong thực thi quyền lực nhà nước ở Cộng hòa Pháp
Authors: Tống Đức Thảo
Keywords: Cơ chế đối trọng
Lập pháp và hành pháp
Thực thi quyền lực nhà nước
Cộng hòa Pháp
Abstract: Bài viết trình bày cơ chế kiềm chế đối trọng giữa lập pháp (Nghị viện gồm Thượng viện và Hạ viện) và hành pháp (Chính phủ) được thể hiện qua quyền giám sát hoạt động của Chính phủ trong thực thi quyền lực nhà nước tại Cộng hòa Pháp
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.