Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70028
Title: Quá trình ra đời và mở rộng Liên minh Châu Âu (EU) nhìn từ góc độ Liên văn hóa
Authors: Lương Văn Kế
Keywords: Khu vực hóa
Liên văn hóa
Liên minh Châu Âu
EU
Toàn cầu hóa
Bản địa hóa
Abstract: Bài viết trình bày quá trình hình thành, ra đời của EU và đặc điểm địa - văn hóa. Sau quá trình hội nhập kinh tế, chính trị và liên văn hóa gần 6 thập niên, Liên minh (văn hóa) châu Âu đã tạo dựng nên nhưng nét bản sắc chung mang giá trị nhân văn cao.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.