Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70069
Title: Nghiên cứu về vai trò của an ninh văn hóa đối với Trung Quốc hiện nay
Authors: Nguyễn Diệu Hương
Keywords: An ninh văn hóa
Trung Quốc
Abstract: Trong hệ thống an ninh quốc gia Trung Quốc, an ninh văn hóa là một khía cạnh quan trọng bởi an ninh văn hóa là tiền đề về tinh thần cho sự phát triển ổn định của một quốc gia và là mức độ an ninh cao nhất trong các lĩnh vực an ninh quốc gia. Nhằm thúc đẩy có hiệu quả sự phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa hướng tới hiện đại hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang chủ trương đẩy mạnh phát triển hệ thống an ninh quốc gia trong đó vấn đề bảo vệ an ninh văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, trong chính sách an ninh văn hóa của Trung Quốc từ sau Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc tới nay cũng đã được Chính phủ Trung Quốc đưa ra những chính sách gợi mở cụ thể và thiết thực hơn. Bài viết trình bày vai trò của an ninh văn hóa đối với sự phát triển và ổn định của Trung Quốc; Các nguy cơ từ bên trong và bên ngoài đối với an ninh văn hoá của Trung Quốc; Kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Nghien cuu_vai tro_an ninh van hoa_Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.