Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70071
Title: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Trụ, Đặng Thị Kim Hoa
Bùi Thị Lâm, Nguyễn Trọng Tuynh
Keywords: Thị trường
Khoa học và công nghệ
Nông nghiệp
Nông nghiệp Việt Nam
Abstract: Thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục đích của bài báo nhằm giải thích ý nghĩa của phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phàn phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Thi truong khoa hoc cong nghe_nong nghiep_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.