Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70075
Title: Vài nét về cộng đồng người Việt Nam ở một số nước Đông Âu
Authors: Nguyễn Quang Thuấn
Keywords: Cộng đồng người Việt Nam
Đông Âu
Abstract: Bài viết đề cập một số vấn đề về sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người Việt Nam ở các nước này làm cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.