Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70076
Title: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo hướng bền vững
Authors: Nguyễn Văn Hùng
Keywords: Xuất khẩu
Xuất khẩu hàng hóa
Việt Nam
Bền vững
Abstract: Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững của Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như khai thác hiệu quả thành tựu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đạt được kết quả ấn tượng. Tính cả năm 2021, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỷ USD. Mặc dù vậy, xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới còn phụ thuộc vào triển vọng của kinh tế thế giới, khi khống chế được dịch Covid-19 cùng hàng loạt giải pháp về thị trường xuất khẩu. Bài viết trình bày tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của Viêt Nam năm 2021 và đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo hướng bền vững.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Giai phap_xuat khau hang hoa_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,14 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.