Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70091
Title: Vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp
Authors: Lê Mạnh Hùng
Keywords: Chính phủ
Công nghệ 4.0
Nông nghiệp
Abstract: Các công nghệ mới đang phát triển một cách đáng kể và nhanh chóng với những ảnh hưởng to lớn đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Do vậy, các nhà hoạch định chính sách cần có tư duy và tầm nhìn dài hạn trong điều hành nền kinh tế. 4.0 vào của mọi quốc gia đều phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng công nghệ nông nghiệp. Mỗi quốc gia sẽ có những thách thức riêng phụ thuộc vào điều kiện phát triển cụ thể quốc gia đó. Bài viết trình bày chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN; Chính sách đầu tư, tín dụng, thuế; Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Chính sách liên kết sản xuất theo chuỗi giữa các nhà khoa học, các tổ chức sản xuất nông nghiệp.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Vai tro_chinh phu_cong nghe 4.0_nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.