Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70120
Title: Phát huy vai trò của hương ước trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Văn Lợi
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Hương ước
Nông thôn mới
Việt Nam
Abstract: Hương ước là bộ quy tắc ứng xử mẫu mực do cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam tự nguyện thỏa thuận soạn thảo và sử dụng làm thước đo phẩm giá, nhân cách và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống, lao động sản xuất của cộng đồng làng xã. Trong thời gian qua, nhiều cộng đồng dân cư nông thôn đã quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị của các bản hương ước truyền thống hoặc xây dựng các bản hương ước mới để điều chỉnh các mối quan hệ trong làng xã. Nhìn chung, nhiều bản hương ước đã phát huy tác dụng tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc biên soạn và thực hiện hương ước vẫn còn những hạn chế, vướng mắc nhất định. Bài viết trên cơ sở phân tích giá trị và thực trạng việc xây dựng hương ước, để xuất một số giải pháp để phát huy vai trò tích cực của hương ước trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA1.22.Phat huy_huong uoc_xay dung nong thon_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.