Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70128
Title: Vấn đề an ninh mạng ở các nước Đông Nam Á
Authors: Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Văn Hà
Keywords: An ninh mạng
Đông Nam Á
Abstract: An ninh mạng là một trong những vấn đề an ninh toàn cầu mà thế giới và Đông Nam Á đang rất quan tâm. Do sự phát triển mạnh của Internet cùng với những tiến bộ công nghệ khiến cho vấn đề an ninh mạng ở khu vực Đông Nam Á vốn đã không ổn định càng trở nên trầm trọng hơn. Kinh tế số ASEAN phát triển nhanh, đóng góp lớn vào GDP khu vực nhưng kinh tế số cũng gây ra nhiều thách thức, mang đến nguy cơ đe doạ an ninh mạng. Bài viết phân tích thực trạng vấn đề an ninh mạng ở Đông Nam Á, những mối đe doạ an ninh mạng mà ASEAN hiện đang phải đối diện và tìm hiểu sâu 5 nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém trong bảo đảm an ninh mạng Đông Nam Á. Cuối cùng bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản cho vấn đề đảm bảo an ninh mạng trong khu vực.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.22.An ninh mang_cac nuoc Dong Nam A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.