Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70133
Title: Ngoại giao văn hóa của Trung Quốc đối với Đông Nam Á hiện nay
Authors: Hồ Quốc Phú
Keywords: Ngoại giao
Văn hóa
Trung Quốc
Đông Nam Á
Abstract: Ngoại giao văn hóa là một hướng ưa tiến trong tổng thể chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Đông Nam Á - khu vực địa - chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu "phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa" vào giữa thế kỷ XXI. Quá trình triển khai văn hóa và ngoại giao văn hóa thông qua kết nối kinh tế văn hóa, đẩy mạnh truyền thống tăng cường hợp tác giáo dục văn hóa của Trung Quốc vừa góp phần gia tăng chiều sâu mối quan hệ hợp tác, vừa thể hiện ý đồ cạnh tranh chiến lược với các nước lớn, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Bài viết tập trung phân tích các nhân tố tác động đến chính sách ngoại giao văn hóa của Trung Quốc như nhân tố địa lý, lịch sử; yêu cầu của chiến lược "vành đai con đường"; hay xu thế cạnh tranh chiến chiến lược về văn hóa giữa các nước lớn ở Đông Nam Á hiện nay. Đồng thời, bài viết nghiên cứu mục tiêu và quá trình triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Trung Quốc trong những năm gần đây.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.22.Ngoai giao van hoa_Trung Quoc_Dong Nam A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.