Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70141
Title: Nước Nga chống tham nhũng
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Chống tham nhũng
Tệ nạn tham nhũng
Liên Bang Nga
Abstract: Bài viết trình bày tham nhũng ở Nga mang tính hệ thống và để lại hậu quả nặng nề, những giải pháp chống tham nhũng tại Liên Bang Nga
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 05 năm 2009
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT05.2009_ Nước Nga chống tham nhũng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 470,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.