Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70142
Title: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tới quá trình di dân lao động nước ngoài tại Nga
Authors: Sergey V.Ryazansev, Nguyễn Cảnh Toàn
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Khủng hoảng kinh tế
Nga
Abstract: Bài viết trình bày về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tới quá trình di dân lao động nước ngoài ở Nga nói chung và tác động của khủng hoảng tài chính đối với di dân lao động Việt Nam tại Nga
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 05 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.