Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70145
Title: Chính sách đối ngoại của Pháp dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy
Authors: Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Minh Thảo
Keywords: Chính sách đối ngoại
Tổng thống Sarkozy
Liên minh Châu Âu
Abstract: Bài viết trình bày chính sách đối ngoại của Pháp dưới thời Tổng thống Sarkozy với Châu Âu, Mỹ, châu Phi, châu Á- Thái Bình Dương, Trung Đông và với các tổ chức quốc tế
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 05 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.