Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70148
Title: Tìm hiểu về người Việt Nam ở nước ngoài trong tương quan với trường hợp Italia
Authors: Bùi Nhật Quang
Keywords: Người Việt Nam ở nước ngoài
Người Italia sống ở nước ngoài
Người Italia
Abstract: Bài viết tìm hiểu về trường hợp hợp hết sức đặc biệt của một cộng đồng ngoại kiều - người Italia sống ở nước ngoài và coi đó là gợi mở đáng chú ý cho chính sách ngoại kiều của Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 05 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.