Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70152
Title: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cán cân thu nhập nhìn từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Malaysia
Authors: Đào Hoàng Tuấn
Keywords: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Cán cân thu nhập
OFDI
Nhật Bản
Malaysia
FDI
Abstract: Việt Nam là một quốc gia đang phát triển trong giai đoạn đầu của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hoạt động đầu tư ra nước ngoài (OFDI) của các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ mới bắt đầu và có quỵ mô rất nhỏ khi so sánh dòng vốn nước ngoài thu hút vào Việt Nam. Điều nàỵ trong tương lai có thể tạo nên sự thâm hụt trong cán cân thu nhập của Việt Nam khi các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận thu được về nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang không theo kịp xu thế đầu tư ra nước bắt ngoài của các quốc gia đang phát triển trên thế giới, khi dòng vốn FDI nguồn từ các quốc gia này tăng từ 4% (năm 1995) lên tới 53% (năm 2020). Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm OFDI của Nhật Bản và Malaysia, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đồng thời, đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm khuyến khích đầu tư và quản lý đầu tư ra nước ngoài một cách quy mô và có hiệu quả.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 6 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.6.22.Dau tu_nuoc ngoai_Knghiem_Nhat Ban_Malaysia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.