Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70154
Title: Tác động của giá bất động sản và điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước
Authors: Đào Minh Thắng, Hoàng Thị Băng Ngân
Keywords: Giá bất động sản
Bất động sản
Tiền tệ
Ngân hàng Nhà nước
Abstract: Bất động sản (BĐS) là một loại tài sản đặc biệt quan trọng vì nó chiếm một phần lớn giá trị trong tổng tài sản của các chủ thể kinh tế. Biến động giá BĐS có thể tác động tới ổn định kinh tế vĩ mô thông qua nhiều con đường. Các ngân hàng trung ương (NHTW) nói chung và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nói riêng vẫn luôn theo dõi sát diễn biến giá BĐS và chuẩn bị các công cụ cần thiết để đối phó với những tác động tiêu cực từ biến động qiá BĐS tới hoạt động và an toàn hệ thốnq các tổ chức tín dụng (TCTD).
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 6 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.6.22.Tac dong_bat dong san_tien te_ngan hang nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.