Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Cảnh Toàn-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70170-
dc.description.abstractBài viết trình bày thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2008. Xu hướng 2009, Ưu thế và hạn chế của của đổi mới xã hội và phát triển kinh tế (MSED) qua sự thủ thách khủng hoảng tài chính toàn cầu-
dc.format.extent8 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectKinh tế- xã hộivi
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi
dc.subjectBelarusvi
dc.subjectĐổi mới xã hộivi
dc.subjectPhát triển kinh tếvi
dc.subjectMSEDvi
dc.titleBelarus:Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật 2008-2009vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.