Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70173
Title: Cơ chế tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế chuyển đổi - Bài học của nước Nga
Authors: Trần Thu Hằng
Keywords: Cơ chế tỷ giá hối đoái
Kinh tế kế hoạch hóa gia đình
Kinh tế thị trường
Hội nhập kinh tế quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Abstract: Bài viết trình bày thực tiễn điều hành cơ chế tỷ giá hối đoái của Liên Bang Nga và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.