Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70182
Title: Linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"
Authors: Phạm Chí Quang
Keywords: Chính sách tài khóa
Tiền tệ
Mục tiêu kép
Abstract: Năm 2021, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, linh hoạt trong quản lý, điều hành các chính sách tài chính-tiền tệ nhằm ổn định , ứng phó kịp thời với diễn biến bất lợi và các cú sốc thị trường, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.Chinh sach tai khoa_tien te_muc tieu kep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.