Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70184
Title: Cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh mới
Authors: Trần Thị Hồng Minh
Keywords: Cơ cấu lại nền kinh tế
Tăng trưởng
Việt Nam
Abstract: Cơ cấu lại kinh tế giúp phân bổ lại nguồn lực cho phát triển trên phạm vi quốc gia nhằm cải thiện nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế là một nội dung lớn, quan trọng và cấp bách đối với Việt Nam hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh thế giới và trong nước thay đổi sâu sắc sau đại dịch bệnh Covid-19. Bài viết trình bày kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2021; Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2021; Định hướng tiếp tục cơ cấu lại nến kinh tế giai đoạn 2021-2025.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.Kte tang truong_VNam_boi canh moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.