Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70185
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐinh Công Tuấn-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70185-
dc.description.abstractBài viết trình bày mục tiêu của chuyến khảo sát, chương trình và nội dung chuyến khảo sát, những thành công đạt được khi tìm hiểu Văn hóa Âu -Mỹ tại Hoa Kỳ-
dc.format.extent10 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectVăn hóa Âu-Mỹvi
dc.subjectKhảo sát văn hóavi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.titleThành công từ một chuyến khảo sát tìm hiểu văn hóa Âu-Mỹ tại Hoa Kỳvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.