Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70187
Title: Quản lý, điều hành giá linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Giá
Điều hành giá
Đại dịch Covid-19
Abstract: Trong năm 2021, tác động từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực, những đứt gãy trong chuỗi cung ứng vẫn chưa thể giải quyết, các quốc gia thay đổi chính sách tiền tệ để phù hợp với tình hình mới đã ảnh hưởng đến giá hàng dịch vụ trên thế giới và cả trong nước. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác quản lý, điều hành giá vẫn được triển khai một cách linh hoạt, hiệu quả, góp phần đảm bảo được các mục tiêu như góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo đời sống người dân và điều kiện sản xuất đầu vào cho doanh nghiệp; thúc đẩy hồi phục tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng thich ứng và sức chống chịu của nền kinh tế...
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.Qly_dieu hanh gia_dich covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.