Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70190
Title: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh mới
Authors: Đỗ Diệu Hương
Keywords: Hỗ trợ doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Covid-19
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết đưa ra một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất trong bối cảnh đại dịch Covd-19 còn diễn biến phức tạp.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.2.22.Giai phap_doanh nghiep_boi canh moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.