Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70191
Title: Triển vọng thị trường tài chính Việt Nam năm 2022
Authors: Vũ Nhữ Thăng
Keywords: Thị trường tài chính Việt Nam
Việt Nam
Tài chính
Abstract: Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả hàng hóa cơ bản biến động phức tạp... nhưng các cấu phần thị trường tài chính vẫn đạt kết quả khả quan, góp phần đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, thực tiễn này cho thấy, thị trường tài chính Việt Nam Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế. Bài viết phân tích thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2021, đánh giá về triển vọng năm 2022, đưa ra một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.2.22.Thi truong tai chinh_VNam_nam 2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.