Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70200
Title: Hoạt động thương mại - quân sự của Anh tại Xiêm thế kỷ XVII
Authors: Trần Thị Nhẫn
Keywords: Hoạt động thương mại
Quan hệ thương mại bình đẳng
Xiêm
Quân sự
Abstract: Bài viết trình bày về thiết lập quan hệ thương mại bình đẳng của Anh tại thị trường Xiêm và tiến hành các hoạt động quân sự chống lại chính quyền Xiêm
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.