Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70214
Title: Chính sách của Tổng thống V. Putin và quan hệ V.Putin-G.W.Bush trong xung đột ở Chechnya
Authors: Lê Văn Anh, Bùi Thị Thảo
Keywords: Giải quyết xung đột
Tổng thống V.Putin
V.Putin
Xung đột ở Chechnya
G.W.Bush
Abstract: Bài viết tìm hiểu những nỗ lực của V.Putin trong giải quyết xung đột Chechnya trước áp từ các lực lượng chống đối với quan hệ giữa ông với Tổng Thống Mỹ G.W.Bush trong các nội dung cuộc chiến của Nga ở Chechnya không chỉ là giải pháp chống chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa khủng bố quốc tế và các chính sách của V.Putin.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.