Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70219
Title: Quan hệ Nga- Trung Quốc "Đã thực sự là đối tác chiến lược"?
Authors: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Quan hệ Nga - Trung Quốc
Đối tác chiến lược
Abstract: Bài viết góp phần làm sáng tỏ quan hệ Nga - Trung Quốc trong những năm qua không ngừng phát triển khẳng định đã trở thành yếu tố tích cực trong trật tự thế giới, các nước phương Tây lại khẳng định quan hệ Nga - Trung chưa hoàn toàn phát triển, chỉ là quan hệ kiểu trục tiện lợi. Vậy quan hệ này đã thực sự là quan hệ đối tác chiến lược.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.