Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70221
Title: Bàn về trật tự thế giới
Authors: Vũ Văn Hiền
Keywords: Trật tự thế giới
Đấu tranh
Abstract: Một trong những vấn đề nổi bật, thu hút sự quan tâm của thế giới hiện này là vấn đề Trật tự thế giới mới. Trong quá trình tìm kiếm và sắp xếp lại trật tự, thế giới đã và đang trải qua những biến động rất phức tạp. Có nhiều câu hỏi lơn đang đặt ra: Thế giới này sẽ đi đâu?Trật tự thế giới sẽ hình thành theo hướng nào? Và trong trật tự mới đó, liệu ý chí và nguyện vọng của các dân tộc có được tôn trọng hay không
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT12.2009_Bàn về trật tự thế giới.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 187,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.