Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70222
Title: Xây dựng xã hội dân sự (XHDS) ở Liên Hiệp Anh
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Xã hội dân sự
Liên Hiệp Anh
Abstract: Bài viết giới thiệu việc xây dựng Xã hội dân sự ở Liên Hiệp Anh trong thời gian vừa qua về bối cảnh phát triển, đặc điểm cấu trúc, vai trò xã hội dân sự
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 14 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT12.2009_Xây dựng xhdc ở Liên hiệp Anh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 638,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.