Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70223
Title: Quan hệ Nga - Nato từ sau chiến tranh lạnh đến nay: Những vấn đề và triển vọng
Authors: Lê Duy Thắng
Keywords: Chiến tranh lạnh
Quan hệ Nga-Nato
Nga
Nato
Abstract: Đánh giá tổng quát mối quan hệ Nga-Nato thời kỳ sau Chiến tranh lạnh nổi lên mấy vấn đề như: Một là, sự vận động của mối quan hệ Nga- Nato kể từ sau năm 1991 đến nay luôn diễn biến phức tạp, lúc thăng, lúc trầm, lúc hòa dịu, lúc căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ của sự đổ vỡ, đối đầu quyết liệt; Hai là, về mặt chiến lược, Nga-Nato đều cần đến nhau, mỗi bên đều có mưu đồ riêng, lợi dụng lẫn nhay, cảnh giác đề phòng nhau, vừa va chạm vừa thỏa hiệp; Ba là, Mỹ và EU luôn là hai nhân tố đóng vai trò quan trọng, chi phối đến những điều chỉnh chiến lược trong chính sách đối ngoại của NATO đối với Nga
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.