Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Huyền Sâm-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70235-
dc.description.abstractBài viết góp phần nhận diện diện mạo nền văn hóa Mỹ và ảnh hưởng của nó đối với châu Âu trong thời đại toàn cầu hóa, qua đó góp phần xem xét các yếu tố tạo nên sự ảnh hưởng đó.-
dc.format.extent7 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectVăn hóa Mỹvi
dc.subjectChâu Âuvi
dc.subjectThời đại toàn cầu hóavi
dc.titleNhận diện văn hóa Mỹ và ảnh hưởng của nó đến châu Âu trong thời đại toàn cầu hóavi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.