Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70236
Title: Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam sau thông điệp Liên bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D.Medvedev (tiếp theo kỳ trước)
Authors: Nguyễn Cảnh Toàn
Keywords: Chiến lược đối ngoại
Nga
ASEAN
Abstract: Bài viết trình bày nội dung Nga và ASEAN tích cực hợp tác để giải quyết những vấn đề then chốt, vị thế của ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới và quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.