Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70237
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU: Thực trạng năm 2009, triển vọng năm 2010
Authors: Đinh Công Hoàng
Keywords: Quan hệ kinh tế Việt Nam-EU
Kinh tế
Việt Nam
EU
Abstract: Bài viết đề cập đến quan hệ kinh tế Việt Nam và EU chịu tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu nên quy mô và tốc độ tăng trưởng thương mại, đầu tư, du lịch và viện trợ phát triển có chậm lại. Hiện này, EU vẫn đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện qua hoạt động liên doanh, hợp tác đầu tư, viện trợ phát triển và giao lưu thương mại giữa hai bên.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.