Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70251
Title: Hy Lạp: Khủng hoảng tài chính và hướng khắc phục
Authors: Hải Ninh
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Hy Lạp
Abstract: Bài viết đề cập thông tin đến nguy cơ vỡ nợ quốc gia có tính dây chuyền, nguyên nhân và hướng khắc phục đối với Hy Lạp
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.