Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70255
Title: Quan hệ chính trị, kinh tế của Đức với Đông Bắc Á
Authors: Hoàng Khắc Nam
Keywords: Quan hệ chính trị
Kinh tế
Đông Bắc Á
Đức
Abstract: Bài viết này là sự đánh giá bước đầu về vai trò của Đức ở Đông Bắc Á trong quan hệ kinh tế trên hai phương diện chính là thương mại và đầu tư. Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là quốc gia lớn nhất EU, với vị thế đang lên trong nền chính trị quốc tế, Đức có vai trò trong mối quạ hệ càng càng tăng ở Đông Á và mối quan hệ khá phát triển với Việt Nam
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.