Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70390
Title: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật Kế toán
Kế toán
Abstract: Dự thảo gồm 2 điều: (1) Các điều khoản sửa đổi và (2) Hiệu lực thi hành.
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat ke toan (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 334,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.