Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70404
Title: Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Hàng hải
Abstract: Dự thảo gồm 20 chương, 366 điều, quy định những nội dung cơ bản trong lĩnh vực hàng hải: Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật; Nguyên tắc hoạt động hàng hải; Chính sách phát triển hàng hải; Nội dung quản lý nhà nước về hàng hải;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 88 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_Du thao Bo luat hang hai VN (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.